•  
  •  
 

Article Title

Beyaz tüflerde çevrim sayısına bağlı ideal suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) değerinin belirlenmesi

Abstract

Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneyi, zayıf ve killi kayaçların ıslanma ve kuruma çevrimleri sürecinde, aşınmaya ve ayrılıp suda dağılmaya karşı gösterdiği direnci belirlemekte kullanılmaktadır. SDI deneyi sonrasında bu direnci belirleyen bir indeks değeri hesaplanmaktadır. Ancak deneyde kullanılan örnek parçalarının şekli, ağırlığı, boyutu ve yüzey pürüzlülüğü gibi indeks değerini etkileyen birçok etken vardır. Bu çalışma kapsamında taze ve yüzeysel bozunmaya uğramış beyaz tüflerden küre şekilli, eş farklı boyutlu, eş farklı ağırlıklı ve pürüzsüz yüzeyli deney örnekler üzerinde SDI deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonunda deney örneklerinin kütle ağırlığı 50 gr olarak belirlenmiştir. Ayrıca bu etkenlerin SDI indeksi üzerindeki etkisi çevrim sayısına bağlı olarak da araştırılmıştır. Bu deneyler sonucunda beyaz tüfler için çevrim sayısının da SDI indeks değerlerinde etkin olduğu ortaya konulmuştur. Standartlarda önerilen 2 veya 4 çevrimlik SDI deneyinin beyaz tüf için yeterli olmadığı, çoklu çevrimden sonra ideal indeks değerlerine ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445858

Share

COinS