•  
  •  
 

Article Title

ÇBAG kullanılan rüzgar türbinlerinin güç kontrol döngüsüne hassasiyet ve sağlamlık analizi uygulanması

Abstract

Bu makalede, çift beslemeli asenkron generatör (ÇBAG) kullanılan rüzgar türbinlerinin stator güç denklemleri kullanılarak güç kontrol modeli elde edilmiş ve kontrolünde iyileştirmeler sağlanmıştır. Genellikle, rotor tarafındaki konvertör güç kontrolünde kullanılan geleneksel PI denetleyici yerine band genişliği ve sönümleme ayarlarını yapabilmek amacıyla PID denetleyici kullanılmıştır. Güç kontrol döngüsü için ilgili transfer fonksiyonlar elde edilmiştir. Rotor tarafındaki konvertörün akım döngüsü ile şebeke tarafındaki konvertörün akım ve gerilim döngülerinin doğal frekansı (rad/s birimiyle ωn veya Hz birimiyle fn) ve sönüm oranları (ζ) değiştirilmeden bu transfer fonksiyonlarına hassasiyet analizi uygulanmıştır. Hassasiyet analizi uygulamasıyla bu çalışmada değerlendirilen güç kontrolü ayar parametreleri için ‘en iyi’ çalışma noktaları belirlenmiştir. ‘En iyi’ ayar parametreleri dikkate alınarak stator geriliminde ±%20, stator ve mıknatıslanma indüktanslarında ±%10 değişim uygulanarak sağlamlık analizi gerçekleştirilmiştir. Hassasiyet ve sağlamlık analizleri PSCAD simülasyon sonuçlarıyla doğrulanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445680

Share

COinS