•  
  •  
 

Article Title

Disten cevherinin sarsıntılı masa ile zenginleştirilmesinde etkin parametrelerin optimizasyonu

Abstract

Bu çalışmada, Bitlis(Hürmüz) disten cevherinin2n faktoriyel deney tasarımında Yates Tekniği yöntemi kullanılarak sarsıntılı masa ile deneyler yapılmıştır. Bu deneylerde; sarsıntılı masa hız, genlik ve eğimin etkileri incelenmiştir. Yates tekniğine ve rastgele deney sıralamasına göre ve standart sapmanın hesaplanması için deney verilerinin orta değerlerinde deneyler yapılmıştır. Orta değerlerde yapılan deneylerin ortalaması alınarak standart hata hesaplanmış ve Anova varyans analizinde kullanılmıştır. Yates tekniği ve Anova varyans analizinin birleştirilmesiyle f(x1,x2,..xn) fonksiyonu, her bir deney için hesaplanarak bulunmuştur. Burada Anova varyans analizi uygulanarak kararların basitleştirilmesi amaçlanmıştır. Yates düzenlemesine göre yapılan deneylerde temel ve iç etkileşimler göz önünde bulundurularak bir model oluşturulmuş, oluşturulan bu modele göre olması gereken deney sonuçları (y) değerleri hesaplanmıştır.Yapılan deney sonuçları Anova varyans analizi ile birleştirilerek değerlendirme yapılmış ve en etkili parametrenin (ac) iç etkileşim parametresi olduğu; hız ve eğimin yüksek olması durumunda pozitif yönde etki gösterdiği gözlenmiştir. Burada Al2O3 %47.21 tenör ve %66.79 verimle kazanılmıştır. Daha sonra belirlenen en etkili parametre üzerinde tane iriliğine göre deneyler yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda en iyi sonuç -0.2 +0.1 aralığında yapılan deneyde, %51.24 Al2O3 tenörlü konsantre, %74.30 verimle elde edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445860

Share

COinS