•  
  •  
 

Article Title

Geliştirilmiş elektrik iletkenliğine sahip POT/Na-Feldispat iletken kompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu

Abstract

Bu çalışmada iletken POT/Sodyum Feldispat kompoziti in-situ kimyasal polimerizasyon yöntemi ile hazırlandı. Sodyum Feldispat partikülleri varlığında asidik sulu ortamda hazırlanan kompozitin iletkenliği ve %POT verimi üzerine sodyum feldispatın tanecik boyutunun ve polimerizasyon koşullarının etkisi araştırıldı. En yüksek elektriksel iletkenlik ve verim için en uygun reaksiyon koşulları 45µm altı partikül boyutundaki Na-Feldispat, 1 M HCl, 0.3 M o-toluidin, 0.0375 M K2Cr2O7 ve 0°C sıcaklık olarak belirlendi. En yüksek POT verimi ve elektriksel iletkenlik değerleri sırasıyla %24.51 ve 22×10-5 Scm-1 bulundu. Hazırlanan kompozitin karakterizasyonu, kompozitin bileşenlerinin saf halleri ile karşılaştırılmalı olarak Fourier dönüşümlü kızılötesi pektroskopisi (FTIR), X-ışınları kırınımı (XRD), termal gravimetrik analiz (TGA) ve taramalı elektron mikroskop (SEM) teknikleri kullanılarak yapıldı.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445867

Share

COinS