•  
  •  
 

Article Title

Yukarı-Aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında en etkin kanalın belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmada, görsel geri besleme alınarak kayıt edilen yukarı-aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında, en etkin kanalın belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2003 yılındaki BCI Competition II yarışmasında sunulan Data set Ia veri kümesi kullanılmıştır. Veri kümesi için izlenilen paradigmada, sağlıklı bir kişiden bir bilgisayar ekranında imleci yukarı ve aşağı hareket ettirmesi istenilerek, yavaş kortikal potansiyeller kaydedilmiştir. İşlem akışında ilk olarak tümleşik olarak verilen veri seti, kanallara bölünerek her bir kanal ayrı ayrı incelenmiştir. Kanallara ayrılan işaretlere ADD uygulanarak farklı (3., 4., 5. ve 6.) seviyelerde detay (cD) ve yaklaşım (cA) katsayıları elde edilmiştir. Elde edilen bu verilerin; toplam, varyans, enerji, entropi, maksimum, minimum, ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Bu işlem sonrası elde edilen veriler, öznitelik veri kümesi olarak değerlendirilmiştir. Bu öznitelikler k-NN ile sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, imleç hareketinde en etkin kanalın A1, dolayısıyla beynin sol hemisfer bölgesinin aktif olduğu görülmüştür. En yüksek performansın, cA3 yaklaşım katsayısına ilişkin toplam ve ortalama değer ile elde edildiği ve sınıflandırma başarı oranının %77.13 olduğu görülmüştür. Detay katsayılarının temel alındığı analizlerde ise performansın düşük seviyelerde yer aldığı görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445064

Share

COinS