•  
  •  
 

Article Title

İyi – kötü koku uyartılarının EEG aktivitesine etkisinin Welch metodu ile incelenmesi

Abstract

Görsel, işitsel ve koku gibi dış uyaranların beynin elektriksel aktivitesi üzerinde etkileri olduğu bilinmektedir. Görsel ve işitsel öğelere çalışmalarda oldukça yer verilmesine karşın daha karmaşık bir yapıya sahip olan koku uyartısının merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri pek az bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı iyi-kötü kokuların Elektroansefalografi (EEG) sinyallerindeki dalgalanmaları nasıl etkilediğini incelemek ve beyin aktivitesi üzerinde nasıl değişimler oluşturduğunu gözlemlemektir. Çalışmada kullanılan EEG verileri 14 kanallı EMOTIV EPOC başlığı ile 6 kişinin gözler kapalı konumdayken 8 farklı koku (4 iyi- 4 kötü) kullanılarak alınmıştır. Başlığın içindeki filtreler aracılığı ile önişleme tabi tutulmuş halde alınan koku verilerinin Welch yöntemi kullanılarak güç spektrum yoğunluk grafikleri her kanal için ayrı ayrı incelenmiştir. Yapılan analizler neticesinde kokulara ait verilerin tüm bant içerisindeki bağıl gücünün yaklaşık %50-70’ını delta bandının oluşturduğu ve yoğunluğun küçük bant frekansında biriktiği görülmüştür. Genel anlamda iyi kokular yüksek bant gücünde salınım gösterirken, kötü kokular daha düşük seviyede salınım gerçekleştirmişlerdir. Veriye ait 14 kanal incelendiğinde genel olarak beyin kabuğunda bir asimetri (cortical asymmetry) olduğu görülmektedir. Kokunun subjektif bir kavram olduğu, aynı kokunun her kişide her zaman aynı etkiyi göstermediği anlaşılmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445043

Share

COinS