•  
  •  
 

Article Title

Yığma yapılarda doğrusal olmayan artımsal analiz için bir yöntem önerisi

Abstract

Yığma yapılar, betonarme ve çelik yapılara nazaran daha gevrek bir deprem davranışı sergilemektedirler. Gerek tarihi yapıların ve gerekse konut tipi binaların çoğunluğu, özellikle donatısız yığma yapı tarzında inşa edildiğinden ve harç çekme dayanımı ihmal edilebilecek derecede küçük olduğundan, çekme gerilmelerinin neredeyse hiç karşılanmadığı bu sistemlerde doğrusal olmayan davranış daha gözle görülür hasar seviyelerine ulaşmadan bile oldukça kolay gerçekleşebilmektedir. Özellikle deprem gibi yatay yükler ve bunlara bağlı momentler altında beklenen doğrusal olmayan davranışın analitik olarak tespiti ise oldukça zordur. Mevcut malzeme ve eleman modelleri, analiz yöntemleri ve bunların kısmi olarak kullanıldığı yazılımlar, örneğin basit bir yığma yapının deprem yükleri altındaki çevrimsel davranışını kabul edilebilir bir yakınlıkla verebilecek mertebede değildir. Bunun önündeki en büyük engellerden biri yakınsama problemidir. Yığma malzemenin homojen olarak modellendiği sonlu elemanlar yaklaşımlarında yüksek derece doğrusal olmayan davranışın analitik olarak tespiti, çatlak modellerine ve bu çatlakların yayılması ile ilgili yaklaşımlara bağlıdır. Bu makalede, her adımda elastik analiz yapılan ve dolayısı ile yakınsama problemi olmayan, monotonik yükler altında doğrusal olmayan yığma davranışını elde etmeye yarayan bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntem gerek analiz hızı ve gerekse yakınsama garantisi nedeni ile oldukça avantajlı olmakla birlikte, çözümün doğruluğu konusunda karşılaşılan bazı zorluklar da bu makalede irdelenmiştir. Önerilen yöntemin çevrimsel davranış için de genişletilmesi ve deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması konusunda yazarın çalışmaları devam etmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/440214

Share

COinS