•  
  •  
 

Article Title

İkili imgeler için blok tabanlı yeni bir kimlik doğrulama yöntemi

Abstract

İkili imge kimlik doğrulamada genellikle sayısal damgalama teknikleri kullanılmaktadır. İkili imgelerin için önerilen sayısal damgalama teknikleri diğer damgalama tekniklerinden farklıdır çünkü ikili imgelerin piksel değerleri 0 ve 1’dir. İnsan görme sisteminin ikili imgelerde yapılan küçük değişimleri algılayabilmesinden dolayı, ikili imgelerde damgalama gri seviyeli veya renkli imgelerde damgalamadan daha zordur. Bu makalede ikili imgelerde kimlik doğrulama için yeni bir kırılgan damgalama yöntemi önerilmiştir. Önerilen kırılgan damgalama yöntemi bloklara bölme, gömülebilir blok belirleme, özellik çıkarma, veri gizleme, veri çıkarma, veri doğrulama ve saldırı tespiti aşamalarından oluşmaktadır. Öncelikle, ikili görüntü bloklara bölünür. Kurallara göre yerleştirilebilir bloklar belirlenir. Gömülebilir bloklar, 3 öznitelik çıkarma blokları ve bir veri gizleme bloğu olmak üzere 4 alt bloğa ayrılmıştır. Özellik değeri, özellik çıkarma blokları kullanılarak elde edilir. Filigran gömme yeri (indis) ve doğrulama biti, özellik değeri kullanılarak hesaplanır. Veri gizleme bloklarının piksel değerleri, özellik kullanılarak belirlenir ve bu değerler, kimlik doğrulama bitleriyle değiştirilir. Filigran çıkarma aşamasında, özellik değerleri, özellik çıkarımı kullanılarak hesaplanır. Bloğun özellik değeri pikselin değeri ile aynı ise, kimlik doğrulama işlemi tamamlanır. Aksi halde saldırı tespit yapılır. Önerilen yöntemin performansını ölçmek için değişken boyuttaki bloklar, kullanılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen yöntemin yüksek görsel kalite, kapasiteye sahip olduğunu ve bu yöntemin pratikte kullanılabileceğini göstermektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445032

Share

COinS