•  
  •  
 

Article Title

Kuşatılmış yığma yapıların deprem davranışı: 2011 Van depremi örneği

Abstract

Yığma yapılar dünyada sıklıkla kullanılan, en eski yapım malzemesi ve yöntemlerini barındıran yapılardır. Donatısız olarak inşa edilen ve depremlere karşı özel önlemler barındırmayan yığma yapıların çeşitli depremlerde yerel veya toptan hasarlar aldığı bilinmekle birlikte, alınacak çeşitli önlemler ile yığma yapıların büyük depremleri başarı ile atlatması da mümkündür. Yazarın da içerisinde bulunduğu bir çalışma grubu, 2016 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin Yığma Yapılar Bölümü’nü yeniden düzenlemiş ve Eurocode 6 içeriğine benzer bir içeriğe getirmiştir. Bu köklü değişiklik sonunda 2016 Yönetmelik Taslağı’nda “Kuşatılmış Yığma” başlıklı bir yapı türü de Türkiye’deki literatüre kazandırılmıştır. Ancak kuşatılmış yığma zaten Türkiye’de sıkça rastlanan, yöresel yapım yöntemlerini içerisinde barındıran ve en son başarılı örnekleri 2011 Van Depremleri’nde görülen bir yapım yöntemidir. Bu makalede, Van Merkez’de kuşatılmış yığma tarifine uygun olarak 4 kata kadar imal edilen iki yapının deprem davranışları incelenmiştir. Bu yapıların, Türkiye’de daha sık rastlanan dolgu duvarlı betonarme yapılardan (dolgu duvarlarının betonarme karkastan sonra imal edildiği yapılar) davranış anlamında farkları irdelenmiştir. Van Merkez’den toplanan saha verileri içerisinde bulunan 2 adet 4 katlı kuşatılmış yığma yapı Van Muradiye’de oluşan ve Van Merkez’de beklenen deprem kayıtları kullanılarak analiz edilmiş ve yapıların deprem davranışı irdelenmiştir. Aynı yapıların dolgu duvarlı imal edilmeleri durumunda davranışın ne şekilde olacağı konusunda da karşılaştırmalar yapılmıştır. Sonuç olarak bu makalede incelenen kuşatılmış yığma yapıların, aynı özelliklerde olan ancak dolgu duvarlı olarak imal edildiği varsayılan betonarme yapılara nazaran %33 civarında daha fazla dayanıma sahip olduğu, çevrimsel enerjisönüm kapasitesinin ise %46 oranında daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/440207

Share

COinS