•  
  •  
 

Article Title

Ardışıl ileri yönlü öznitelik seçim algoritmasında etkin özniteliklerin belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmada, örüntü tanıma ve makine öğrenmesi uygulamalarında öznitelik çıkarma işleminden sonra etkin özniteliklerin belirlenmesi için kullanılan yöntemlerden; ardışıl ileri yönlü öznitelik seçme (AİYÖS) ve ardışıl geri yönlü öznitelik seçme (AGYÖS) algoritmaları sınıflandırma doğruluğu ve hız bakımından karşılaştırılmıştır. Bu yöntemler, eğitim kümesinden çapraz doğrulama yöntemi ile en yüksek doğrulama başarısını veren öznitelikleri belirlerken, alt eğitim kümeleri rastgele seçilir. Bundan ötürü bu yöntemlerin her koşulmasında farklı öznitelikler sonuç olarak seçilebilmektedir. Dolayısıyla farklı özniteliklerin seçimi ise önerilecek modelin test performansını olumlu/olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada bu rastgele seçimin dezavantajını ortadan kaldırmak için bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin kararlılığını göstermek amacıyla eğitim aşamasında AİYÖS ve AGYÖS algoritmaları 1000 defa koşturulmakta ve belirlenen eşik değerden fazla sayıda seçilen öznitelikler etkin öznitelikler olarak belirlenmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; AİYÖS algoritmasının AGYÖS’e göre yaklaşık 40 kat daha hızlı olduğu ve %22 daha fazla sınıflandırma doğruluğu sağladığı görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445017

Share

COinS