•  
  •  
 

Article Title

Samsun organize sanayi bölgesinde AERMOD hava kalitesi dağılım modelinin araştırılması

Abstract

Bu çalışmada, Samsun Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, hava kirliliğine etkisi yüksek olan 9 tesis ve bu tesislerin 70 adet bacası noktasal kaynak olarak alınarak hava kalite modellemesi çalışması yapılmıştır. AERMOD Hava Kalitesi Modeli kullanılarak bölgede modelin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Modelin oluşturulmasında, noktasal kaynaklardan oluşan emisyon raporlarından yararlanılarak noktasal kaynakların fiziki durumlarının yanı sıra, hava kalite parametreleri olarak kükürt dioksit ve azot oksitler kullanılırken, meteorolojik parametreler olarak da sıcaklık, nispi nem, güneş radyasyonu, rüzgâr hızı, hakim rüzgâr yönü ve basınç kullanılmıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ait Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracı’ndan alınan veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sabit İstasyon Verileri ve bölgede yapılan projelerden alınan verilerle, çalışma yapılarak önceki model çalışmaları sonucunca yakın bulgular saptanmıştır. Netice itibariyle; model sonuçları sanayinin yoğun olduğu bölgede Azot dioksit(NO2)’in saatlik konsantrasyonu 352,960 µg.m-3 olarak ölçülmüştür. Saatlik sınır değer olan 100 µg.m-3 ‘ün üzerinde olan bu değer sanayi bölgesinden yerleşim yerlerine doğru etkisini kaybettiği saptanmıştır. Başka bir ölçüm olan kükürt dioksit (SO2)’in ise saatlik konsantrasyonu 169,351 µg.m-3 seviyesinde çıkmıştır ve saatlik sınır değer olan 125 µg.m3 üzerinde olduğu halde yerleşim bölgelerine gidildikçe etkisini kaybettiği görülmüştür. Yıllık Azot dioksit (NO2) konsantrasyonu en yüksek olarak 57,376µg.m-3 ölçülmüştür ve sınır değer olan 30 µg.m-3 ün üstünde çıktığı görülmüştür yine buna benzer olarak kükürt dioksit (SO2) konsantrasyonu en yüksek olarak 30,451 µg.m-3 ölçülmüştür ve sınır değer olan 20 µg.m-3 ’ün üstünde çıktığı görülmüştür bu değerler yerleşim bölgelerinde ve deniz tarafına gidildikçe etkisini kaybettiği model verilerinden elde edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445432

Share

COinS