•  
  •  
 

Article Title

Kriptolojide eliptik eğri algoritmasının uygulanması

Abstract

Kriptoloji, geçmişten beri insanların her türlü iletişiminde gizlilik, reddedilemezlik ve doğruluk ihtiyacını karşılamak üzere düşünülmüş ve uygulamaya geçilmiştir. İster iş amaçlı, isterse sosyal olarak kullanılan internet, bilgi paylaşımının yoğun oldugu bir yapı olması, şifrelemenin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzde şifrelemeler bankacılık, e-devlet uygulamaları, uzaktan eğitim sistemleri, askeri iletişim sistemleri, uydu, kara ve deniz harp sistemlerinde, kimlik doğrulama ve daha birçok iletişimde aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma ile, eliptik eğri şifreleme algoritmalarının araştırılması, algoritmaların oluşturulması, oluşturulurken kullanılan matematiksel tanımlamalar ve teoremler konusunda bilgi verilmesi ve eliptik eğri algoritması ile çalışan bir java programın geliştirilmesi amaçlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445020

Share

COinS