•  
  •  
 

Article Title

Hidrolik enerjisinden yararlanmada ülkemiz ve gelişmiş ülkelerin mevcut durumlarının analizi

Abstract

Elektrik enerjisi üretim tekniklerinden biri de hidrolik enerji santralleridir. Hidroelektrik enerji santralleri, suyun potansiyel enerjisini kinetik enerjiye dönüştürülmesinden yararlanılarak elektrik enerjisinin üretildiği elektrik santrali türüdür. Yüksek seviyede bulunan su, belirli bir potansiyel enerjiye sahiptir. Hidroelektrik enerji santralleri, bu potansiyel enerjinin suyun belirli bir yükseklikten aşağıya doğru kendi cazibesi ile salınması sonucu kinetik enerjiye dönüşmesi ile elektrik enerjiye çevrilmesi prensibi ile çalışır. Bu akış, suyun biriktirilmeden ya da set göl oluşturulmadan akarsu, nehir, dere vb. yerler üzerinden sağlanabileceği gibi, setler oluşturulması ile suyun belirli bir yerde toplanması, beton bloklarla ile yönlendirilmesi ile de olabilmektedir. Hidroelektrik enerjisi santralleri, ülkemizde ve gelişmiş dünya ülkelerinden çokça kullanılan elektrik enerjisi üretim yöntemlerinden biridir. Hatta ürettiğimiz enerjinin yaklaşık %25 gibi önemli bir oranını, hidroelektrik santrallerinden karşılamaktayız. Fakat uzun yıllar geçmesine rağmen, hala hidroelektrik santrallerinin avantaj ve dezavantajları tartışılmaya devam etmektedir. Yaptığımız bu çalışmada hidrolik enerjisinin nasıl üretildiği, faydaları ve zararları hakkında bilgi verilerek ülkemizde hidrolik enerjisi alanında yapılan ilk çalışmalar ve yıllar içerisinde meydana gelen değişimler araştırılmıştır. Ülkemizde hidrolik enerjisi santrallerine olan yatırımlar ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hakkında bilgi verilmiştir. Dünyada hidrolik enerjisini en çok kullanan ülkeler ve bu ülkelerin kurulu güçleri, mevcut durumları ve politikaları hakkında bilgiler verilmiştir. Dünyada Yenilenebilir enerji kaynakları arasında hidrolik enerjisinin kullanım oranı şekillerle gösterilerek detaylı bir araştırma yapılmıştır. Böyle bir çalışma ülkemiz hidroelektrik enerji santralleri hakkında önemli bir araştırmayı sunmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445048

Share

COinS