•  
  •  
 

Article Title

Al-7075-T6 malzemenin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak parametrelerinin etkisi

Abstract

Yapılan bu çalışmada, sürekli gelişen kaynak türlerinden olan sürtünme karıştırma kaynağının diğer alaşımların önüne yüksek teknik özellikler ile geçen Al-7075-T6 üzerindeki etkisi incelenmiştir. Kaynak kalitesi birçok faktörden etkilenmektedir. Kaynak hızı ve devir sayısı bu etkenlerin arasındadır. Bu nedenle Al-7075-T6 malzemenin Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak hızı ve devir sayısı parametrelerin etkinliği araştırılmıştır. Çalışma 40 mm/dev. ve 70 mm/dev. olmak üzere iki farklı kaynak hızı, 710 dev/dk. ve 1000 dev/dk. olmak üzere iki farklı devir sayısı kullanılmıştır. Bu parametrelerin çaprazlanması ile toplam 4 deney geçekleştirilmiştir. Yapılan birleştirmeler sonrası elde edilen kaynaklı parçalar çekme ve eğme testleri ile mikro sertlik ölçümlerine tabi tutulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile birleştirilen parçaların kaynak kalitesinin takım ilerleme hızı ve takım devir sayısından doğrudan etkilendiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen birleştirmelerde düşük ilerleme hız ve yüksek takım devrinin olumlu etkisi görülmüştür. En yüksek çekme dayanımı 40 mm/dk. ilerleme hızı ve 1000 dev/dk. takım devir ile elde edilmiştir. Eğme dayanımında ise en yüksek dayanım 40 mm/dk. ilerleme hızı ve 710 dev/dk. takım devri ile elde edilmiştir. Kaynak kalitesi ana malzemeye oranla %65 seviyesinde oluşmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445074

Share

COinS