•  
  •  
 

Article Title

Kültürel turizm ve kültürel mirası koruma: Diyarbakır Hasan Paşa Hanı örneği

Abstract

Sürdürülebilir turizmin önemli bileşenlerinden kültürel turizm, son yıllarda ulusal ve uluslararası boyutta önemli bir boyut kazanmıştır. Kültürel mirasın gezi hedefleri arasında, müzeler, arkeolojik alanlar, tarihi yapılar, kültürel peyzajlar, endüstriyel miras, dini yapılar ve yerel kültür gelmektedir. Sahip olduğu kültürel mirası nedeniyle Diyarbakır, kültürel turizm açısından önemli bir potansiyel taşımakta, evrensel değere sahip kültürel ve doğal değerleri ve kendine özgü yaşam kültürü ile ziyaretçilere zengin imkanlar sunmaktadır. Diyarbakır Kentinde, ticaret veya konaklama amaçlı kullanılan hanların, günümüze kadar ayakta kalabilmiş olanları azdır. Bu hanlar kentte kültürel turizmin önemli bir gezi hedefini oluşturmaktadır. Kültürel turizmin sürdürülebilirliği açısından kentin büyük yapılarından Hasan Paşa Hanı turistlerin ilgi odağıdır. Restore edilerek yeniden işlevlendirilen Han, günümüzde çok sayıda turistin uğrak yeri olmaktadır. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın bileşenlerinin sergilendiği Han, geçmişe bir yolculuğun duraklarından birini oluşturmaktadır. Kültürel turizm korumanın araçları arasında yer almaktadır ve koruma yaklaşımlarını renovasyon, revitalizasyon ve yeniden kullanım oluşturmaktadır. Fonksiyonunu yitirmiş yapıların yeniden işlevlendirilmesi kültürel turizmin tarihi yapı ve çevre koruma boyutunu gündeme getirmektedir. Sürdürülebilir turizm sektörü için kültürel miras önemli bir yer tutmasına rağmen, dikkatli olunmadığı zaman mirasın korunmasında sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Bu yazıda, kültürel turizm içerisinde kültürel ve doğal değerlerin korunması ve sürdürülebilirliği, Diyarbakır Hasan Paşa Hanı örneğinde irdelenerek, geleceğe dair vizyon oluşturulması hedeflenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432167

Share

COinS