•  
  •  
 

Article Title

Diyarbakır tarihi Sur Bölgesinin yeraltısuyu potansiyelinin incelenmesi

Abstract

9500 yıllık ömründe 28 den fazla medeniyete ev sahiplik yapan tarihi Diyarbakır Sur içi hala canlılığını korumaktadır. Binlerce yıldır yaşama ev sahipliği yapan kadim Diyarbakır Sur bölgesi tarih boyunca iskânlara zengin yeraltı su kaynakları ile mukabelede bulunmuştur. Bazalttan fışkıran kaynak sular kadar tarihi evlerin avlusunda bulunan kuyularla insanlığa karşı bu şehir her zaman cömert olmuştur. Ne yazık ki artan nüfus ve çarpık şehirleşme ile bu kentin yeraltı su kaynakları da hızla azalmış, statik seviye düşmüştür. Bugünlerde ise Diyarbakır kent merkezi içme suyu projesi ile artık kentin yeraltı su kaynaklarına eskisi kadar ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu çalışmada özellikle kent merkezi civarında açılmış su kuyuları ile mevcut kentin yer altı su potansiyeli ve temel kimyasal özelliklerinden olan EC ve PH değerleri Coğrafik Bilgi Sistemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432161

Share

COinS