•  
  •  
 

Article Title

Görsel iletişimin tarihi, kültürel ve estetik nesnesi olan Diyarbakır surları ve sembolik motifleri

Abstract

Diyarbakır’ın Dünya’ca ünlü surları, bir açık hava müzesi niteliğindedir. Çünkü surların üzerinde farklı uygarlık ve dinlere ait kabartmalar, kitabeler, kazımalar ile yapılan sayısız sembolik motif yer almaktadır. Bu sembolik motiflerin zengin düşünsel ve duygusal içerikleri vardır. Her içerik izleyene bir mesaj iletmektedir. Bu şekilde surlar ve onu izleyenler arasında bir çeşit iletişim kurulmaktadır. Bilindiği gibi iletişim, iki sistem arasında gerçekleşen duygu, düşünce ve bilgi alışverişidir. O halde kurulan bu iletişim ile insanın ve toplumun gelişimine katkı sağlandığı da söylenebilir. İnsanın, toplumun gelişiminin göstergelerinden biri de güzel sanatların varlığıdır. Zaten güzel sanatlar amaçların ve olayların, yetenek ve hayal gücü kullanılarak ifade edilmesi ve başkalarına iletilmesine yönelik yaratıcı bir etkinliktir. Günümüzde güzel sanatların görsel sanatlar adıyla anılmasının nedenlerinden biri de görsel iletişim kurmasından kaynaklanmaktadır. Görsel sanatların içinde yer alan taş işleme sanatı da, tasarımı biçimlendirendir. Bu tasarımlar ise gönderici ve alıcı arasındaki iletişimi sağlayandır. Yani çift taraflı etkileşimde ortak bir dildir. Bu bağlamda üzerindeki sembolik motiflerle Diyarbakır surlarının “görsel iletişimin estetik nesnesi” olduğu söylenebilir. Sembolik motifler görsel iletişimi oluştururken, farklı coğrafya ve kültürlerde benzer anlamlar da taşımaktadır. Böyleliklesembolik motiflerle bezeli Diyarbakır surlarınınhem milli hem evrensel değerlere sahip olduğu söylenebilir. Sözü edilen değerleri içeren surlar bu bağlamda; sadece iletişim kurmada değil, kültür aktarımında da önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede öncelikle, tarih, kültür ve iletişim nesnesi olan, Diyarbakır surlarındaki sembolik motiflerin neler olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, tarihe ışık tutan, zengin anlamlar içeren, estetik değerler taşıyan ve etkili iletişim ögesi olan sembolik motiflerin izleyenlere ne mesajlar ilettiği açıklanmaktadır. Bu makalenin amacı, milli veevrensel değerleri barındıran Diyarbakır surlarına ve üzerinde yer alan sembolik motiflere ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Kültürel, estetik değerlerimizle ilgili duygu ve düşünceleri güçlendirmektir. Çağlara seslenen etkili iletişim ögeleri olan sembolik motiflerin, genç kuşaklara esin kaynağı olmasını ve yeni ufuklar açmasını sağlamaktır. Bunun sonucu olarak, yapılacak araştırmaların, üretilecek zanaat ve sanat eserlerinin, Diyarbakır’ın ve dolayısıyla Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve sanatsal zenginliğinin, Dünya’ya tanıtılmasında payı olacaktır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432158

Share

COinS