•  
  •  
 

Article Title

Diyarbakır mimarlar odası evi restorasyonu

Abstract

Türkiye tarihsel ve kültürel açıdan zengin bir mirasa sahip olan bir ülke olmasına rağmen, koruma bilincinin gelişmemesi sonucu bu değerler gereken ilgiyi görememiştir. Son yıllarda gerek sivil toplum örgütleri, gerekse koruma bilincine sahip akademisyenlerin çabası ve globalleşme bu bilincin artmasına katkı sunmaktadır. 2015 yılında Unesco Dünya Miras Listesine giren Diyarbakır’da Sur İçi olarak anılan bölge, han, hamam, kilise, cami ve evlerden oluşan geleneksel dokusu ile günümüze ulaşan ender tarihi kent alanlarından biridir. Kentte son bir yıl içinde yaşanan tahribatlara rağmen mimari mirasın korunma sürecinin erken başlamış olması pek çok yapının belgelenmesini ve Koruma Amaçlı İmar Planı’nın oluşmasını sağlamıştır. Diyarbakır Mimarlar Odası satın aldığı bir Diyarbakır Evini, örnek model oluşturan bir restorasyon ve işlevlendirme ile kültürel mirasın korunmasına öncülük eden bir kurum olmuştur. Yapının restorasyon sonucu Diyarbakır ve bölgenin çalgısız sözlü müziği olan dengbejler tarafından kullanımı ise Diyarbakır’da geleneksel bir ev ile birlikte yok olmaya yüz tutmuş bir kültüründe korunması ve bu kültürü tanıması açısından değerlidir. Bu çalışmada, her geçen gün yok olan geleneksel Diyarbakır evi örneklerinden birinin, bir kamu kurumu olan Diyarbakır Mimarlar Odası Şubesi tarafından satın alınarak, restorasyonun yapılma süreci ve kentte kazanımı, çizim ve resimler ile aktarılarak belgelenecektir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432137

Share

COinS