•  
  •  
 

Article Title

Dört Ayaklı Minare’nin modellenmesi ve yapısal analizi

Abstract

Pek çok medeniyet Türkiye coğrafyasına çok sayıda anıtsal nitelikli kültürel ve mimari eserler olarak önemli yapılar bırakmışlardır. Diyarbakır şehir merkezinin Sur ilçesinde yer alan 16. yüzyılda inşa edilmiş Şeyh Mutahhar camiinin Dört Ayaklı Minaresi de bunlardan biridir. Şüphesiz dört ayaklı minarenin alt bölümünü oluşturan birbirinden bağımsız dört narin ayağı ve üstlerindeki kare en kesitli rijit gövdesi yapının eşsiz olmasını sağlamaktadır. Sismik direnci zayıf narin bir tarihi yapının, yıllar içinde gelişen birkaç çatlak dışında, belirgin yapısal hasarların ortaya çıkmamış olmaması, Diyarbakır şehir merkezinde son 500 yılda önemli bir depremin meydana gelmemiş olduğunun işareti olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı minarede bulunan sebebi henüz bilinmeyen yapısal çatlakların nedenini araştırmak ve paket programlar yardımıyla sütunlar ve zemin arasındaki ilişkiyi de göz önünde bulundurarak minarenin makro modeli oluşturulmuştur. Öte yandan zemin hareketleri ve malzeme özellikleri de hesaba katılmış minarenin analitik modeline üç boyutta etkitilip olası etkiler de tartışılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432224

Share

COinS