•  
  •  
 

Article Title

Diyarbakır Suriçi bölgesindeki geleneksel konut mimarisinde iklimsel faktörlerin rolü

Abstract

Yöresel yerleşmelerin ve yerleşmeyi oluşturan yapıların mimari özelliklerinin oluşumunda iklimsel faktörler önemli bir etken olarak rol oynar. Diyarbakır ilinin geleneksel mimari dokusunu oluşturan sur içi konutlarının biçimlenmesinde ve bu konutların oluşturduğu yerleşim bölgesinin mimari karakterinin oluşumunda da iklimsel faktörler en belirleyici etkenlerden biri olmuştur. Diyarbakır ilinin sahip olduğu iklimsel özelliklerin yarattığı olumsuz etkilere karşı geliştirilen mimari tasarım çözümleri, “suriçi” bölgesindeki geleneksel konutların biçimlenişine yön vererek yerel mimari kimliğin oluşumunu sağlamıştır. Bu çalışma ile iklimsel etkenlerin yapı biçimlenişi üzerindeki etkilerinin tanımlanabilmesi, Suriçi geleneksel konutlarının özgün mimari özelliklerinin korunarak kullanımlarının sağlanması açısından gerekli olup, yöresel mimari konutların yaşatılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Suriçi bölgesindeki geleneksel konutlarının, yörenin iklimsel özelliklerine göre mimari biçimlenmelerinin tanımlanması, çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmada, konutların planlamaları, konut birimlerinin özellikleri, mekânsal organizasyon düzeni, mekânsal kullanım özellikleri, mimari öğelerin ve malzemelerin kullanım türleri niteliksel olarak incelenmiş, iklimsel faktörler açısından sağlanan mimari çözümler belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432209

Share

COinS