•  
  •  
 

Article Title

Geleneksel Diyarbakır Evlerinde yapım tekniği ve malzemede koruma sorunları

Abstract

İnsanoğlunun yerleşim yeri olarak seçtiği her bölgedeki malzemenin, mimariyi biçimlendiren en önemli etkenlerden biri olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Farklı medeniyetlerin farklı kültür katmanlarıyla yoğrulan Anadolu, hem mimari hem de sosyal açıdan çeşitlilik gösteren bölgesel özelliklere sahiptir. Coğrafik ve iklimsel zenginliği ile de Anadolu, farklı yapı türlerinin oluşumunu sağlayan malzeme ve yapım tekniği konusunda önemli bir yapı sanatı yelpazesi sunmaktadır. Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan Diyarbakır’ın surlarının yanında birçok anıtsal yapı ve geleneksel evlerinin yapım tasarımında en belirleyici etkenlerden biri, malzeme ve buna bağlı gelişen yapım tekniği olmuştur. İklimsel sınırlamalar, kültür ve coğrafik koşullara karşı geliştirilen mimari tasarım çözümleri yerel mimari kimliğin oluşumunu beraberinde getirmiştir. Yöresel bazalt taş ile birlikte ahşap ve toprağın da birlikte yığma yapım düzeninde şekillendirdiği geleneksel evlerin yeniden kullanım ve restorasyon çalışmaları doğrultusunda koruma sorunları yaşanmaktadır. Bu çalışmada geleneksel Diyarbakır evlerinin mimari ve yapım özellikleri ile bu oluşumun meydana gelişinde etken öğeler anlatılarak, bu yapıların günümüzdeki restorasyon, yeniden kullanım ve koruma çalışmalarında karşılaşılan yapım tekniği ve malzeme seçimine yönelik problemler tartışılmakta ve buna yönelik öneriler sunulmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/432169

Share

COinS