•  
  •  
 

Article Title

Akdeniz Bölgesi akarsularının su kalitesi sınıflarının ve trendlerinin belirlenmesi

Abstract

Günümüzde sanayileşmedeki ve nüfustaki hızlı artış suya olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Suya olan bu ihtiyaçsa insanları yeni su kaynakları bulma ve eldeki su kaynaklarının optimum bir şekilde kullanma noktasına itmiştir. Mevcut su kaynaklarının optimum şekilde değerlendirilebilmek içinse projelendirme ve işletme aşamalarının iyi planlanması ile mümkündür. Ayrıca özellikle işletme aşamasında su kalitesinin dış etmenlerle bozulmasının engellenmesi şayet engellenemiyorsa geleceğe yönelik tahminler yaparak gerekli önlemlerin önceden alınması gerekmektedir. Bunun yollarından biriside trend analizleri yaparak su kalitesini etkileyen etmenlerin değişimlerini incelemektir. Bu çalışmada Orta Akdeniz Müteferrik suları içerisinde yer alan Karpuz Çayı, Düden Çayı ve Kurşunlu Şelalesine ait su kalitesi verileri kullanılarak mevcut durumdaki su kaliteleri ve bu kalitelerdeki değişimler trend analizleri ile araştırılmaya çalışılmıştır. Trend analizleri için ise literatürde mevcut olan Mann-Kendall trend analizi, Eğilim testi, Şen Grafik testi ve Şen Grafik testini baz alarak oluşturulmuş istatistiksel analiz ile trendler ölçülmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışmada elde edilen trend sonuçlarına bakılarak 100 yıl sonunda oluşacak yeni su sınıfları da elde edilmeye çalışılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418875

Share

COinS