•  
  •  
 

Article Title

Sakarya nehri’nde kum-çakıl madenciliği kaynaklı arazi kullanım değişimleri

Abstract

Sakarya Nehri yaklaşık 810 km uzunluğu ile Türkiye’nin üçüncü uzun nehridir. Eskişehir’den doğar ve kuzeye doğru akarak Karasu Bölgesi’nde denize dökülür. Nehir havzası özellikle Sakarya İli içinde, coğrafi yapıya da bağlı olarak kum çıkarılması için uygun olduğundan çok sayıda kum ocağı mevcuttur. Bu yapılar, nehrin morfolojisini, hidroloji ve ekolojisini önemli şekilde etkilediklerinden bu maden alanları ile ilgili daha detaylı çalışmaların yapılması ve yarattıkları olumsuzluklarla ilgili yapıcı ve kalıcı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Sakarya Nehri kıyısındaki kum-çakıl madenciliğinden kaynaklanan morfolojik bozulmalar ve arazi kullanım değişimlerinin ortaya konulmasıdır. 2006 ve 2014 yıllarına ait uydu görüntüleri karşılaştırılarak coğrafi bilgi sistemi ile nehir yatağı ve kıyısındaki arazi kullanım değişimleri tespit edilmiştir. Sonuçta, sekiz yıllık dönemde nehir yatağında ve kıyı bölgesinde orman ve tarım alanları kayıpları ile gölet oluşumları gösterilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418868

Share

COinS