•  
  •  
 

Article Title

Yeni bir hammaddeden üretilmiş karbonlu malzemenin yapısal, morfolojik ve gözenek özellikleri üzerine çalışmalar

Abstract

Endüstrinin birçok alanı için vazgeçilmez olan aktif karbon, herhangi bir şekilde yapısal formül veya kimyasal analiz ile karakterize edilemeyen, oldukça yüksek gözenek ve iç yüzey yapısına sahip karbonlu malzemedir ve laboratuar ölçekli olarak çok sayıda malzemeden üretilebilmektedir. Ancak hammadde maliyeti ve üretim proseslerinin yüksek enerji tüketimi, aktif karbon üretim maliyetini oldukça arttırmaktadır. Aktif karbonların ucuz, bol miktarda ve kolay bulunabilen, endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık değeri yüksek bitkisel hammaddelerden elde edilmesi son yıllarda bu alandaki çalışmaların merkezinde yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, yenidünya (Eriobotrya japonica) çekirdeklerinden (YÇ) ZnCl2 kimyasal aktivatörü kullanarak düşük maliyetli ve yeni bir aktif karbon (YÇAK) üretmekti. Aktif karbon hazırlanması için üretim koşulları şu şekilde seçildi: karbonizasyon sıcaklığı, 500° C; hammaddeye karşılık aktivatörün kütle oranı, 1:1; ve karbonizasyon süresi, 60 dk. Hammadde ve karbonlu malzemenin fizikokimyasal karakteristikleri BET, FT-IR, SEM ve XRD analizleri kullanılarak incelendi. Sonuçlar gösterdi ki yenidünya çekirdeği aktif karbon (YÇAK) sırasıyla 1193 m² /g ve 1.16 gr/cm³ yüksek spesifik yüzey alanı ve gözenek hacmine sahiptir. Bu çalışmadan üretilen yenidünya çekirdeği aktif karbonunun (YÇAK) çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılabileceği sonucuna varılabilir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/430838

Share

COinS