•  
  •  
 

Article Title

Jeopolimer esaslı gözenekli hafif yapı malzemelerinin geliştirilmesi

Abstract

Ülkemizde yapı-inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak çoğunlukla bims, gazbeton ve tuğla tercih edilmektedir. Bu üç yapı malzemesi arasında mekanik özellikler açısından en iyi olan tuğla olmasına rağmen ısıl iletkenlik katsayısı diğer malzemelere kıyasla çok yüksektir bu yüzden de kullanımı giderek azalmaktadır. Bims ve gaz beton yeni kuşak yapı malzemesi grubunda yer almaktadırlar ve mekanik mukavemet değerleri tuğla kadar yüksek olmamasına rağmen ısıl iletkenlikleri çok daha düşük olması nedeni ile giderek daha fazla tercih edilmektedirler. Bu çalışmada termik santral uçucu külleri kullanarak elde edilen jeopolimerler replikasyon yöntemi ile şekillendirilerek, ısıl iletkenlik katsayısı düşük alternatif bir hafif yapı malzemesi geliştirilmesi üzerine çalışılmıştır. Bu geliştirilen bu hafif malzeme ile hem ısıl iletkenliği diğer malzemelerden daha düşük hem de mekanik mukavemet değerleri daha yüksek alternatif bir hafif yapı malzemesi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/430834

Share

COinS