•  
  •  
 

Article Title

Endüstriyel atıksuların arıtımında yapay sulak alanların kullanımı

Abstract

Yapay sulak alanlar elli yılı aşkın süredir atık su arıtımı için kullanılmaktadır. Genellikle evsel nitelikli atık suların arıtımında kullanılan yapay sulak alan sistemleri son yirmi yıldır endüstriyel kaynaklı atık suların arıtımında da tercih edilmektedir. Ayrıca, yapay sulak alanlar, çevre dostu bir teknoloji olması ve düşük yatırım/işletim maliyeti nedeniyle kırsal bölge ve endüstrilerin atıksularını arıtmak için pahalı geleneksel arıtma metotlarına alternatif bir yöntemdir. Düşük enerji gereksinimi, kolay işletim ve bakım, maliyet verimliliği, arazi estetiği, yeniden kullanım ve canlılara yaşam ortamı oluşturması gibi pek çok avantaja sahip olan yapay sulak alanlar mühendislik sistemleridir. Bitki filtre malzemesi, hidroloji ve mikrobiyal toplulukları içermektedir. Akış türüne göre yüzeysel ve yüzey altı akışlı yapay sulak alanlar olarak ikiye ayrılıp, yüzey alı akışlı sistemler ise yatay ve düşey yüzey altı akışlı sistemler olarak alt gruba ayrılmaktadır. Farklı tip yapay sulak alanların özel avantajlarından yararlanmak için hibrit sistemler olarak birleştirilebilirler. Yapay sulak alan sistemlerinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtım mekanizmaları birlikte gelişmektedir. Günümüzde özellikli karaktere sahip endüstriyel atıksuların arıtımda başarı ile kullanılmaktadır. Yapay sulak alanların endüstriyel atık su arıtımındaki ilk uygulamaları petrokimya, mezbaha, et işleme, süt ve kağıt endüstrileri olup ardından tekstil, şarap, sirke ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrileri izlemiştir. Bu çalışma, serbest yüzeyli, yüzey altı akışlı ve hibrit yapay sulak alan sistemlerinin çeşitli endüstriyel atık suların arıtımındaki pilot ya da gerçek ölçekli çalışmaları ve farklı ülkelerdeki uygulamaları ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/430822

Share

COinS