•  
  •  
 

Article Title

Kompozit Kolon Elemanların Modal Davranışlarının Belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmada, kompozit kolonların modal davranışları analitik olarak belirlenmiştir. Bu amaçla literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılan sekiz farklı kesite ve sabit yüksekliğe sahip bir kompozit kolon belirlenerek ANSYS sonlu eleman yazılımında üç boyutlu modeller oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerdeki sonlu elaman ağları sonuçlar üzerinde doğrudan etkili olacağından, analizlere başlamadan önce seçilen bir kesit için farklı sonlu eleman ağları oluşturularak serbest titreşim analizleri gerçekleştirilmiş ve ideal olduğu düşünülen bir ağ modeline karar verilmiştir. Benzer eleman sayıları kullanılarak oluşturulan sekiz farklı model analiz edilerek doğal frekansları ve mod şekilleri belirlenmiştir. Elde edilen dinamik karakteristikler birbirleriyle kıyaslanarak tablo ve grafikler halinde sunulmuştur. Farklı kompozit kesitler için gerekli yorumlar yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418864

Share

COinS