•  
  •  
 

Article Title

Ortasında delik bulunan eğrisel yüzeyli kompozit plakların burkulma davranışı

Abstract

Bu çalışmada, [±60°] ve [±75°] oryantasyon açılarına sahip E-cam/epoksi esaslı eğrisel yüzeyli kompozit plakların burkulma davranışı deneysel olarak araştırıldı. Malzeme olarak ±60° ve ±75° elyaf açısında filament sarma yöntemi ile 100-mm çapında üretilmiş kompozit borulardan veya kabuklardan L=50, 65 ve 80-mm gibi 3 farklı uzunlukta test numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan bu test numunelerin bir kısmı deliksiz bir kısmı da 5, 10 ve 15-mm çaplarında ortalarında dairesel delik açılmış ve sonrasında test cihazında burkulma yüküne maruz bırakılmışlardır. Numunelerin burkulma testleri için özel bir aparat tasarlandı ve imal edildi. Daha sonra bu aparat kullanılarak burkulma testleri yapıldı. Çalışmanın amacı, eğrisel yüzeyli kompozit plakların burkulma davranışına elyaf oryantasyon açısı,delik çapının genişliğe oranı (D/B=0; 0,17; 0,33; 0,5) ve numune boyunun kalınlığaoranı (L/t=25; 32,5; 40) etkilerini araştırmaktır. Çalışmada tüm test parametreleri için kritik burkulma yükleri elde edildi. Her bir parametre için testler4’er kez tekrarlandı. Yapılan testlerin sonuç verileri kullanılarak grafik eğrileri oluşturuldu. Daha sonra bu grafik eğrileri birbirleri ile karşılaştırıldı. Ayrıca test sonrası burkulma hasarına uğramış ±75° elyaf açısına sahip numunelerin resimleri verilerek hasar değişimleri yorumlandı. Sonuç olarak test numunesinin L/t ve D/B oranları ile elyaf oryantasyon açısının kompozit plakların burkulma davranışı üzerine önemli etkisinin olduğu görüldü. Ayrıca bu parametrelerin hasar biçimleri üzerine de etkilerinin olduğu görüldü.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/430820

Share

COinS