•  
  •  
 

Article Title

Güneş enerjili bir damıtıcıda emici yüzey alanının ekserji verimi üzerindeki etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Abstract

Güneş enerjisi kullanılarak yapılan damıtma işleminde; damıtıcıdaki tuzlu su güneşten gelen ısı ile buharlaştırılmaktadır. Damıtıcı içindeki su buharı cam kapakta yoğuşarak tuzdan arınması sağlanmaktadır. Güneş enerjili damıtma sistemleri kurulumu kolay ve ilk yatırım maliyetleri düşüktür. Bu nedenle gelişmemiş veya gelişmekte olan bölgelerde kullanıma uygundur. Bu çalışmada aktif, pasif ve geleneksel bir güneş enerjili damıtıcının ekserji verimi analizi yapılmıştır. Çalışmada 1000 mmx1000 mm ölçülerinde iki adet tek eğimli güneş enerjili damıtıcı kullanılmıştır. Damıtıcının cam kapak açısı 35 derecedir. Damıtıcının yan taraflarından ısı kaybını engellemek için 10 cm kalınlığında cam yünü kullanılmıştır. Damıtıcıda emici yüzeyin genişliğini artırmak için top kullanılmıştır. Güneş ışınımından maksimum fayda sağlayabilmek için toplar ve damıtıcının iç yüzeyi mat siyah renge boyanmıştır. Güneş enerjili damıtıcıda 200, 400 ve 600 adet top kullanılmıştır. Topların damıtıcı içinde dairesel hareketini sağlamak için topların alt kısmına 25 W gücünde bir pompa kullanılarak nozül aracılığıyla su püskürtülmüştür. Deneysel sonuçlar grafiklere aktarılmıştır. Geleneksel sistemde ekserji verimi %0.01 ile % 5.35 arasında değişmektedir. Pasif sistemde, 200,400 ve 600 top kullanılması durumunda maksimum anlık ekserji verimleri sırasıyla %4.38 , %3.52 ve %2.74 olduğu gözlemlenmiştir. Aktif sistemde ise 200,400 ve 600 top kullanılması durumunda anlık maksimum ekserji verimi %5.99 , %6.85 ve %7.83 olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak ortalama günlük ekserji verimi 600 top kullanılan aktif güneş enerjili damıtıcıda % 2.199, pasif sistemde ise %0.758 olduğu tespit edilmiştir. Pasif sistemin ekserji veriminin geleneksel sisteme göre daha düşük olduğu, aktif sistemin ekserji veriminin ise geleneksel sisteme göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/430780

Share

COinS