•  
  •  
 

Article Title

Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak taşınmaz kültür envanterinin hazırlanması: Kırklareli ili örneği

Abstract

Bilgi çağında yaşamanın gereksinimleri dolayısıyla ve kentsel alanlarda ortaya çıkan değişiklikleri anlama ve bu değişime ayak uydurma çabalarının bir sonucu olarak son yıllarda Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Kentsel alanlardaki ve aynı zamanda kültürel mirastaki hızlı ve istenmeyen değişimler çoğunlukla doğal nedenlerden veya insanların zararlarından ya da bazen her ikisinden kaynaklanmaktadır. Her bir kültür için, her dönemin kültür envanteri, belirli bir alanda herhangi bir seçici çıkarma olmadan ve kalıntı ve belgelenmiş bilgilerde herhangi bir ayrım gözetmeksizin önemlidir. Bu bağlamda, CBS her türlü verinin bütünleştirilmesini ve planlamasını sağlayarak kültürel mirasımızı korumak için önemli bir araç işlevi görebilir. Bu makalede, bir örnek çalışma olarak Kırklareli ilinin zengin kültürel mirasının nasıl kayıt altına alındığı, korunduğu ve tescil edildiğine ilişkinin ayrıntılar verilmiştir. CBS teknolojisini kullanarak tescil yoluyla, Kırklareli ilinin kültürel mirası muhafaza edilmekte ve böylece gelecek nesillere aktarımı sağlanmaktadır. Geleneksel yaklaşımlarla kıyaslanınca, CBS’nin, kültürel özelliklerin daha gelişmiş temsilini sunduğu ve web tabanlı grafik kullanıcı ara yüzü aracılığıyla bu özelliklere daha kolay erişimi sağladığı görülmektedir. Kırklareli ili için bu çalışmada hazırlanan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ait genel kategori ve sınıf bilgileri başka bölgelerdeki benzer çalışmalar için de kullanılabilir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/429344

Share

COinS