•  
  •  
 

Article Title

Bulanık SMRGT yönteminin pratik uygulamaları

Abstract

Bulanık modellemede, üyelik fonksiyonları ve bulanık kuralların uygun bir şekilde belirlenmesi, denemeyanılma sürecinin kısa tutulabilmesi ve modelin başarısı açısından birinci derecede önemlidir. Gerek üyelik fonksiyonlarının belirlenmesine gerek kuralların atanmasına ilişkin literatürde çeşitli yaklaşımlara rastlamak mümkündür (Genetik Algoritma, Yapay Sinir Ağları, Kalman Filtresi, çeşitli istatistiksel ve grafiksel yaklaşımlar gibi). Fakat bu algoritmalar genellikle, üyelik fonksiyonları ve bulanık kuralların belirlenmesi için ayrı ayrı geliştirilmiştir. Bu yöntemlerin bir kısmı ayrıca paket programları ve geniş zaman ve işlem hacmini gerektirirken bir kısmı ise deneme-yanılma yönteminden tümü ile kurtaracak kadar iyi sonuç verememektedir. Bu çalışmada ise hem üyelik fonksiyonlarının (üçgen/trapez) belirlenmesinde hem de bulanık kuralların atanmasında sentroid durulaştırma yöntemi ile kullanılabilecek SMRGT adında literatürde yeni olan bir yaklaşımın iki pratik uygulaması sunulmaktadır. Uygulama sonucunda, yöntemin başarılı olduğu görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/429335

Share

COinS