•  
  •  
 

Article Title

Tek kanallı EKG kayıtları analizinden uyku apne tespiti

Abstract

Bu çalışmada, tek kanallı EKG kayıtlarının analizinden obstrüktif uyku apne (OUA) tespitini yapabilen bir otomatik örüntü tanıma sistemi önerilmiştir. Çalışmada her biri ortalama 8 saat süreden oluşan 60 EKG kaydı kullanılmıştır. Kayıtların 40’ı OUA hastası deneklerden 20’si ise normal deneklerden alınmıştır. Önerilen sistem ön işlem, özellik çıkarımı ve sınıflandırma olmak üzere üç temel aşamadan oluşur. Ön işlem aşamasında dalgacık dönüşümü tabanlı bir algoritma kullanılarak EKG kayıtlarının kalp hızı değişkenliği (KHD) olarak da adlandırılan R-R aralıkları değişkenliği belirlenmiştir. Özellik çıkarım aşamasında ise dalgacık dönüşümü ve entropi hesaplama yöntemleri belirlenmiş olan KHD örüntülerine uygulanarak EKG kayıtlarını temsil eden özellik vektörleri çıkarılmıştır. Sınıflandırma aşamasında ise Destek Vektör Makinesi (DVM) ve Yapay Sinir Ağı (YSA) sınıflandırıcıları kullanılarak OUA hastası ve normal EKG kayıtları belirlenen özellik vektörleri üzerinden birbirinden ayırt edilmiştir. Sınıflandırıcıların başarımı 5 katlı çapraz doğrulama testine göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeye göre DVM sınıflandırıcısının doğruluk başarımı % 98.3 ve YSA sınıflandırıcısının doğruluk başarımı ise %96.7 olarak gerçeklenmiştir. Elde edilen sonuçlar göz önüne alındığında önerilen sistemin OUA değerlendirilmesinde uzman hekime ön tanı imkânı sağlayabileceği düşünülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/429330

Share

COinS