•  
  •  
 

Article Title

Bulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi

Abstract

Bu çalışmanın amacı, inşaat sektöründeki makine seçimleri problemine, beton pompası açısından yaklaşmak ve beton pompası üreticileri ve kullanıcılarına, üretim ve satın alma süreçlerinde yardımcı olabilecek bir yöntem ortaya koymaktır. Bu kapsamda, çok ölçütlü karar verme problemlerini çözmek için kullanılan yöntemlerden biri olan veri zarflama analizi, elde edilen verilerin bazılarının bulanık sayılar olmaları nedeniyle, bulanık veri zarflama analizi (BVZA) olarak kullanılmıştır. Hesaplamalarda hem bulanık ve hem de normal sayıları aynı anda işleyebilmek için Madea ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen ve Saati ve diğerleri (2002) tarafından iyileştirilen α-kesim kümeleri yaklaşımından faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren üç farklı beton pompası üreticisi tarafından üretilen aynı tipteki birer adet beton pompasının özellikleri ve beton pompası kullanıcısı 70 adet firmanın makine sorumluları ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler kullanılarak, söz konusu beton pompalarının etkinlikleri hesaplanmıştır. Bu etkinlik hesaplaması sırasında Charnes-Cooper-Rhodes yöntemi ile elde edilen eşitlikler kullanılmıştır. Sonuç olarak, değerlendirmeye alınan üç farklı beton pompası içerisinden B3 kodlu beton pompası, etkinlik değeri en yüksek olan seçenek olarak belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulguların; beton pompası üreticilerinin pazardaki durumlarını görmelerine, ürünlerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmalarına ve potansiyel alıcı ve kullanıcıların en uygun ürünü seçmelerine yardımcı olabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca BVZA’nın, çok ölçütlü karar verme problemlerinde karşılaşılan farklı tür ve birimlerdeki verilerin, mevcut kısıtlarla birlikte değerlendirilmesinde kullanılabilecek oldukça faydalı bir yöntem olduğu ortaya konulmuştur. Bu yöntem ile bir veya birden çok parametre hedeflenerek hesaplamalar yapılabilmekte ve karar verme sürecinde avantaj sağlanabilmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/414897

Share

COinS