•  
  •  
 

Article Title

Farklı zemin kat yüksekliklerinin yapı performansına etkisi

Abstract

Genel olarak yapıların zemin kat yükseklikleri ticari amaçlardan dolayı normal katlara nazaran daha yüksek bir şekilde inşa edilmektedir. Bu çalışmada örnek olarak seçilen bir betonarme yapı için zemin kat yüksekliğinin değişiminin yapı performansına etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada örnek olarak seçilen betonarme bina için zemin kat yüksekliği 4m, 5m ve 6m seçilmiş ve bu değerlere göre yapının performans hesaplaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak öneriler yapılmıştır. Zemin kat yüksekliği arttıkça meydana gelen tepe yer değiştirme talepleri artmış ancak yapı taban kesme kuvveti azalmıştır. Analizlerden elde edilen yapı çökme mekanizmaları, depremde yumuşak kattan dolayı oluşan gerçekçi çökme mekanizmaları ile benzeşmektedir. Depreme dayanıklı yapı tasarımı dikkate alınarak mümkün olduğu kadar eşit kat yüksekliği seçilmelidir. Bu çalışmada yumuşak kat oluşumuna sebebiyet veren faktörlerden biri olan zemin kat yüksekliğinin etkisi dikkate alınmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302808

Share

COinS