•  
  •  
 

Article Title

Asfalt yol kaplaması ile sanayi atık lifli reaktif pudra beton yol kaplamasının maliyet karşılaştırması

Abstract

Ülkemizde havaalanı pistlerinde, terminallerde, otopark sahalarında ve şehir içi yollarda, beton kaplamaların yapımı yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada kaplama kalınlık ve maliyet karşılaştırması için, Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplama ve bir Reaktif Pudra Beton tipi olan Sanayi Atık Lifli Reaktif Pudra Beton (SANLİF-RPB) kaplama olmak üzere 2 tip kaplama seçilmiştir. SANLİF-RPB’un basınç ve eğilme dayanımları deneysel olarak bulunmuştur. SANLİF-RPB’un basınç ve eğilme dayanım sonuçlarıyla, beton yol kaplama kalınlıkları hesaplanmıştır. Hesaplanan kaplama kalınlık değerleri ile kaplama maliyet hesapları yapılmıştır. Çalışmada kaplama kalınlıkları ve maliyet hesaplama sonuçları karşılaştırılarak, BSK ve SANLİF-RPB yol kaplamalarının ekonomik irdelemesi yapılmıştır. Çalışmada; Eşdeğer Tek Dingil Yükü Tekerrür Sayısı (W8,2) 10x106 olan yol kaplamasında, SANLİF-RPB kaplama kalınlığı 14.73 cm ve asfalt kaplama kalınlığı 19 cm olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda, maliyet olarak W8.2=10x106 değerine göre 1 km yol uzunluğu için, SANLİF-RPB kaplama maliyetinin, BSK kaplama maliyetinden %20.99 daha ekonomik olduğu ortaya çıkmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302806

Share

COinS