•  
  •  
 

Article Title

İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmada, klasik iş-enerji bağıntısı ve yapı için önceden hedeflenen ideal bir göçme mekanizmasının esas alınması ile deprem etkileri altında doğrusal elastik ötesi davranış gösteren betonarme çerçeve türü yapılar için genel enerji denkleminden hareketle taban kesme kuvveti hesaplanmaktadır. Yapısal sönümden dolayı, depremle birlikte yapı sistemlerine giren enerji bir katsayı ile modifiye edilmekte ve enerji denge denklemi değiştirilmiş şekli ile yazılmaktadır. Enerji denkleminde yer alan plastik enerji, yapısal elemanların çevrimsel davranışlarının daha gerçekçi bir şekilde hesaba katılmasının gerekliliğinden, belirlenen bir katsayı ile azaltılmaktadır. Plastik ve giren enerjiler için azaltma faktörleri literatürdeki farklı çalışmaların esas alınması ile belirlenmektedir. Yapı için belirlenen taban plastik dönmesi için yatay dış yükler tarafından yapılan dış iş, Türk Deprem Yönetmeliği’ndeki eşdeğer statik yatay yük dağılımının dikkate alınması ile hesaplanmaktadır. Plastik enerji ifadesi ile dış iş ifadelerinin eşitlenmesi sonucunda enerji esaslı taban kesme kuvvetlerini veren denklemler, farklı azaltma faktörleri için türetilmektedir. Enerji esaslı tasarım taban kesme kuvveti değerleri dört ve yedi katlı betonarme çerçeve yapılar için hesaplanmaktadır. Aynı çerçeveler için Z2 yerel zemin sınıfına ait elastik tasarım ivme spektrumuna uyumlu olacak şekilde ölçeklenen deprem ivme kayıtları ile gerçekleştirilen zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizlerden elde edilen en büyük taban kesme kuvvetlerinin ortalaması enerji esaslı taban kesme kuvvetleri ile karşılaştırılmakta ve sonuçlar yorumlanmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302804

Share

COinS