•  
  •  
 

Article Title

Yapılarda su yalıtım uygulamalarının önemi ve maliyeti

Abstract

Binaların yaşam sürecini ve dayanıklılığını etkileyen faktörler arasında su göz ardı edilemeyecek önemdedir. Binanın toprak ile temas eden kısımlarına sızan sular taşıyıcı elemanlardaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitelerini azaltmakta, olası bir yer hareketinde veya depremde binalarda çatlak ve kırılmaların oluşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin nemli bir iklim tipine sahip olması ve deprem kuşağında yer alması, binalarda su yalıtım uygulamalarının gerekliliğinin vurgulanması açısından önemlidir. Doğru tasarlanan ve uygulanan bir projede su yalıtımı yapılmadığı durumlarda, betonarme içindeki çeliğin korozyona ve kesit kaybına uğraması sonucunda taşıyıcılık özelliğinin zayıflaması söz konusudur. Su yalıtımı uygulanmamış ya da yanlış uygulama yapılmış binalar olası bu tür sakıncalı durumlarla karşılaşmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, su yalıtım uygulamalarının önemini, bu uygulamaların Türkiye’de yasal bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini ve sağlıklı binaların kullanıcı refahı açısından gerekli olduğunu vurgulamak için yapılmıştır. Çalışmada binalarda kullanılan su yalıtım malzemeleri araştırılarak, ne tür su yalıtımı uygulamalarının yapıldığı ve bina toplam maliyetindeki yerinin ne olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda bir üniversitenin Merkez Laboratuar Binası’nda yapılan su yalıtımı uygulamaları incelenerek, bina toplam maliyetindeki su yalıtım uygulama maliyeti tespit edilmiştir. Su yalıtım uygulamasının toplam maliyet içerisindeki oranı yaklaşık %5 olarak belirlenmiştir. Tasarımdan kaynaklı su sorunları tespit edilmiş, farklı uygulama ve farklı malzeme kullanımına ilişkin öneri sunulmuştur. Öneri uygulama sonucunda ise su yalıtım uygulamasının toplam maliyet içerisindeki oranı yaklaşık %6,5 olacağı hesaplanmıştır. Su yalıtım uygulamalarının toplam maliyet içerisindeki oranının farklı yapı grupları ve yerleşim bölgelerinde (çok katlı yapılar ve zemin grupları gibi) daha düşük olacağı tahmin edilmektedir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302802

Share

COinS