•  
  •  
 

Article Title

Tarihi yığma yapıların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama önerileri

Abstract

Tarihi yığma yapıların iyileştirme sürecinde uygun malzemelerin seçimi, yapıyı oluşturan özgün malzemelerin bilimsel analiz sonuçları referans alınarak gerçekleştirilmeli ve bu durum, anılan yapıların kültürel değerinin yanı sıra özgün kimliğinin korunması açısından zorunluluk kapsamında değerlendirilmelidir. Söz konusu husus gözetilerek gerçekleştirilen bu araştırma; 1800’lü yıllarda hastane binası olarak inşa edilerek zaman içerisinde farklı işlevsel özelliklerle hizmet veren ve günümüzde üniversite eğitim binası olarak kullanılan tarihi yığma bir yapının iyileştirme sürecini içermektedir. Bu çalışma kapsamında, ilk aşama olarak yapının farklı noktalarından temsili numuneler alınarak malzeme karakteristikleri belirlenmiştir. Malzeme örneklerinin içerik analizleri; kalsinasyon, asitle muamele, asitle reaksiyona girmeyen agregaların analizi, agrega boyut dağılımlarını gösteren elek analizi, suda çözünen tuz analizleri, petrografi gibi kimyasal ve mineralojik analiz yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. İkinci aşamada, analiz verileri değerlendirilerek yapı üzerinde gerçekleştirilecek koruma ve onarım önerileri sunulmuştur. Bu araştırmada; yapıyla ilgili müdahale kararları ve koruma önlemlerinde ölçülebilir veriler esas alınarak yapısal anlamda geri dönüşümü olmayan hatalı uygulama olasılığını ortadan kaldırmak ve yapının özgün yapısının muhafaza edilmesi amaçlanmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302800

Share

COinS