•  
  •  
 

Article Title

Bir wells dalga türbininin hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi

Abstract

Enerji kaynakları, tükenme durumuna göre dünyanın var olduğu süreç içerisinde tükenen ve tükenmeyen, kendini devamlı yenileyen yenilenebilir enerji kaynakları olarak iki kısımda incelenebilir. Tükenen enerji kaynakları, kömür, doğalgaz, petrol gibi fosil kaynaklar ve nükleer enerjiden oluşurken, yenilenebilir enerji kaynakları ana kaynağa göre üç grupta incelenebilirler: Güneş kaynaklı, Ay kaynaklı ve Dünya kaynaklı. Ay’ın çekim gücü ile gel git olayı ve Gel-Git Güç Santralleri yardımıyla elektrik enerjisi, Dünya kaynaklı olarak ise Jeotermal enerji ve Jeotermal enerji santralleri yardımıyla ısı ve elektrik enerjisi üretilmektedir. Güneşten ise, su, rüzgar, güneş ışınları ve biyokütle enerjileri türemektedir. Güneşin atmosferdeki noktaları farklı ısıtmasıyla rüzgarlar, rüzgarların deniz serbest su yüzeylerini sürtünme ile hareketlendirmesinden dalgalar oluşur. Dalgalardaki enerji, dalga türbinleri aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülürler. Salınan su sütunu (OWC) tipi dalga türbinleri, bu dönüşümü gerçekleştiren en yaygın türbinlerdendir. OWC dalga türbinlerinin deneysel olarak elde edilen verimleri ile, hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemini kullanan paket programlar yardımıyla hesaplanan verimleri arasında %40’lara varan büyük farklar bulunmaktadır. Bu çalışmada, literatürde çok sık atıf alan ve deney-nümerik yöntem verimleri arasında %40’a varan bir çalışmada kullanılan ve özellikleri bilinen bir OWC türbininin sonlu hacimler yöntemini kullanan ANSYS Fluent paket programında analizi gerçekleştirilmiş ve baz alınan çalışmaya göre, verimde deney sonuçlarına göre negatif yönde %40’a varan farklara ulaşılmıştır.Bir wells dalga türbininin hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302820

Share

COinS