•  
  •  
 

Article Title

İklimlendirme sistemlerinde R22 yerine R442A kullanılmasının enerji parametrelerine etkisinin incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada buhar sıkıştırmalı iklimlendirme cihazında R22 soğutucu akışkanı yerine R442A kullanılması deneysel olarak incelenmiştir. Sistemde sadece kompresör yağı değiştirilmiştir. R22 ile çalışırken mineral yağ kullanılırken R442A ile yapılan çalışmalarda sentetik polyol ester (POE) yağ kullanılmıştır. Deneyler aynı çalışma şartları altında üç farklı çevre sıcaklığı (25°C, 30°C, 35°C) için tekrarlanmıştır. Deneyler sonucunda soğutucu akışkanlara ait kütlesel debi, soğutma kapasitesi, COP ve sıkıştırma oranı tespit edilmiştir. Tespit edilen bu enerji parametrelerinin mukayesesi yapılmıştır. Sonuçlarda R22’nin soğutma kapasitesi ve soğutma performans katsayısı R442A’ya göre bir miktar yüksek tespit edilmiştir. R22’nin elektrik tüketimi ise R442A’dan düşük tespit edilmiştir. Ozon yok etme potansiyeli sıfır olan ve R22’nin enerji parametrelerine yakın değerlere sahip R442A’nın orta vadede R22 yerine iklimlendirme sistemlerinde kullanılabilecek uygun bir soğutucu akışkan olduğu söylenebilir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302818

Share

COinS