•  
  •  
 

Article Title

Sıfır emisyonlu yenilenebilir enerji üreten yelkenli bir tekne için sualtı türbin tasarımı

Abstract

Son yıllarda, rüzgar ve güneş enerjisi ile deniz ve gel-git akıntıları gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi üzerine yapılan teorik çalışmaların ve uygulamaların hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bunlardan sualtı akıntı türbinleri, suyun değişik hareketlerinden yararlanarak enerji üreten sistemler arasında olan ve düşük akım hızlarında dahi enerji üretebilme yeteneğine sahip, okyanus ve denizlerde işletilen enerji üretme yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, yelkenli bir tekne üzerinde sabit bulunacak ve yelken seyri sırasında tekne gövdesi etrafındaki akıştan enerji elde edecek bir su altı akıntı türbininin, fonksiyon gereksinimleri doğrultusunda ön tasarımı ve detay tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım aşamalarında, su altı türbin kanatlarının dizaynı, analizi ve optimizasyonunda yaygın olarak kullanılan momentum kanat elemanı yöntemi (MBEM)’nden yararlanılmıştır. Ön tasarım ve detay tasarım sonucunda ortaya çıkan yatay eksenli sualtı türbin sistemi, bileşenleri ile birlikte gösterilmiştir. Bu sayede, üzerinde rüzgâr ve/veya güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde edebilen, depolayabilen ve gerektiğinde bu enerjiyi kullanabilen donanıma sahip her yelkenli tekne için, güneş ve rüzgâr teknolojilerine göre daha fazla güç üretebilen, verimli, uzun ömürlü, kullanımı kolay ve yenilikçi bir ürün ortaya konmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302817

Share

COinS