•  
  •  
 

Article Title

Melez elektromanyetizma benzeri-parçacık sürü optimizasyon algoritması

Abstract

Optimizasyon, bir problemin alternatif çözümleri içinden en uygununu seçme işlemidir. Optimizasyon problemlerinin çözümü için, kabul edilebilir sürede optimuma yakın çözümler verebilen birçok sezgisel optimizasyon algoritması önerilmiştir. Literatürde çok başarılı sezgisel optimizasyon algoritmaları bulunsa da; tüm problemlerin çözümü için en optimum çözümü bulan algoritmalar henüz tasarlanmamıştır. Bu yüzden yeni sezgisel optimizasyon algoritmaları önerilmekte ya da var olanların daha etkili çalışması için öneriler sunulmaktadır. Bu çalışmada, global optimizasyon için, Elektromanyetizma Benzeri (EM) algoritma ile Parçacık Sürü Optimizasyon (PSO) algoritmasının birleşiminden oluşan yeni bir melez yöntem olan EM-PSO önerilmiştir. Önerilen yöntemde, PSO algoritmasının hız denklemindeki sabit katsayılar yerine EM algoritmasındaki yük ve toplam kuvvet değerleri kullanılmış ve EM algoritmasındaki parçacıkların hareketi bu denklem ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntemin performansı beş farklı kalite testi fonksiyonu kullanılarak test edilmiştir ve sonuçlar standart EM ve PSO algoritmalarının sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Deneysel sonuçlar, önerilen yöntemin standart EM ve PSO algoritmalarına göre daha başarılı olduğunu göstermiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302815

Share

COinS