•  
  •  
 

Article Title

İmgeler için farklı bir veri gizleme yaklaşımı

Abstract

Günümüz teknolojilerinde bilginin dış ortamlara karşı korunması çok önemli olmakla birlikte zorunlu hale gelmiştir. Bu sebeple bilginin korunması için geliştirilen ve uygulanan birçok yöntem vardır. Bunlardan biri de stenografidir. Stenografik teknikler kullanılarak imge içerisine bilgiler güvenli şekilde karşı tarafa iletilmesi amaçlanır. Burada temel amaç imge üzerinde yapılacak değişikliklerin, üzerindeki bozulmayı en aza indirgeyerek gizli bilginin varlığının saklanmasıdır. Dijital görüntüler üzerinde değişiklikler yapılarak, imge içerisine pek çok bilgi yerleştirilebilir. Ancak bu değişikliklerin fark edilmemesi gerekmektedir. İnternetin günümüz dünyasında her alanda kullanıldığı düşünülecek olursa her an dijital görüntülüler içerisinde olduğumuz görülecektir. Sosyal paylaşım siteleri, sosyal ağlar, internet siteleri içerisinde dolaşan sayısız dijital görüntü içerisine stenografik tekniklerle bilgin gizlenmesi mümkündür. Bununla beraber böyle bir dijital ortamda gizlenen bilginin fark edilebilmesi neredeyse imkânsızdır. Bu makalede stenografik veri gömme teknikleri üzerinde en çok kullanılan LSB kodlama, 2bit LSB kodlama, RGB kodlama, R kodlama teknikleri kullanılarak birbirleri üzerindeki üstünlükleri karşılaştırılmıştır. Bu yöntemler üzerine analizler yapılarak yeni bir veri kodlama tekniği sunulmuştur. Önceki yöntemler ile geliştirilen 0. ve 2. bite gömme yöntemi karşılaştırılmıştır. Geliştirilen yeni yöntemin önceki yöntemlere göre bilinmemesi, gizli veriye ulaşılması bakımından daha zor olacaktır. Önceki yöntemler ile geliştirilen yeni yöntem veri gizleme uygulamaları yapılmış ve PSNR (Peak Signal to Noise Ratio), MSE (Mean Squared Error), SSIM (Structural Similarity) analizleri ile resim üzerindeki bozulma oranları çıkarılmıştır. Ortaya çıkan sonuçlara bakarak veri gömme yöntemlerinin birbirlerine göre avantaj çıkarımları yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302814

Share

COinS