•  
  •  
 

Article Title

Dicle Üniversitesi güneş enerjisi santralinin PVsyst ile simülasyonu ve performans parametrelerinin değerlendirilmesi

Abstract

Fosil yakıtların çevresel zararlı etkileri nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, özellikle elektrik üretiminde hızla artmaktadır. 2015 yılının Aralık ayında Paris’te yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesinde küresel ısınmanın 2°C’nin altında tutulması için eylem planının uygulanması kabul edilmiştir. Bu eylem planı içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemli bir yer tutmaktadır. Lisansız elektrik üretim yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’de de özellikle güneş enerjisinden fotovoltaik yolla elektrik üreten sistemlerin kurulumu hızla artmaktadır. Bu çerçevede tanıtım, eğitim, üretim ve analiz yapabilmek amacıyla Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde de bir güneş enerjisi santrali kurulmuştur. Fotovoltaik güneş enerji santrallerinin tasarımında ve analizinde simülasyon programlarının kullanımı oldukça önemlidir. PVsyst simülasyon programı, fotovoltaik sistem simülasyonu için sunduğu araçlar ile detaylı analiz yapabilme olanağıyla bu programlar içerisinde öne çıkmaktadır. Bu çalışmada Dicle Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan 250 kWp’lik güneş enerji santralinin simülayonu PVsyst V6.39 simülasyon programı ile yapılmış ve IEC 61724 standardında belirtilen performans kriterlerine uygun olarak performansı analiz edilmiştir. Aynı zamanda santralin Aralık 2015 ile Nisan 2016 dönemi arasındaki üretim değerleri simülasyon sonuçları ile karşılaştırılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302813

Share

COinS