•  
  •  
 

Article Title

Karma lifli betonların tokluk açısından değerlendirilmesi

Abstract

Günümüzde farklı lifleri bir arada kullanarak elde ettiğimiz karma lifli beton ile betonun değişik özelliklerini iyileştirebilmekteyiz. Bu mükemmel malzeme konusundaki deneyimlerimiz her geçen gün artarak istenilen özellikte, amaca uygun ürünler elde edilmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde betonun gevreklik özelliğinden kurtarıp sünek bir malzeme haline getirmenin bir yolu da liflerin kullanılmasıdır. Bu çalışmada 11 farklı beton numune üretimi gerçekleştirilmiştir. Karışımlarda çelik lif miktarı, 20 kg/m3 , 40 kg/m3 ve polipropilen lif miktarı ise 600 g/m3 alınmıştır. Karma lifli beton karışımlarında ise çelik lif 20 kg/m3 , polipropilen lif ise 500 g/m3 miktarında karışıma eklenmiştir. Üretilen 150x150x550 mm lik kiriş ve 150 mm lik küp numuneler eğilme ve basınç deneylerine tabi tutulmuştur. Aynı su/çimento oranına sahip numunelerin eğilme deneyleri aracılığıyla yük-sehim diyagramları oluşturulmuştur. Her bir numune için kayıt altına alınan kırılma davranışına bağlı olarak numunelerin enerji yutma kapasiteleri yük-sehim diyagramları aracılığıyla ölçülmüştür. En iyi performansın karma lifli beton numunelerden elde edilmesi, Ülkemizin deprem kuşağında bulunması gerçeğine bağlı olarak depreme karşı sünek elemanlar üretmenin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302798

Share

COinS