•  
  •  
 

Volume 7, Issue 3 (2016)

Research Articles

Link

Yapılarda su yalıtım uygulamalarının önemi ve maliyeti
Semiha KARTAL and Sedef IŞIK ÜSTÜNDAĞ

Link

Farklı zemin kat yüksekliklerinin yapı performansına etkisi
Ercan IŞIK, Mesut ÖZDEMİR, and Mustafa KUTANİS

Link

İmgeler için farklı bir veri gizleme yaklaşımı
Ferdi DOĞAN, Resul DAŞ, and İbrahim TÜRKOĞLU

Link

Bir wells dalga türbininin hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizi
Gökhan ÖZDAMAR, Mertcan MUT, Yeliz PEKBEY, and Aydoğan ÖZDAMAR