•  
  •  
 

Article Title

SEBAL tekniği ve Landsat 8 uydu görüntüsü kullanılarak gerçek evapotranspirasyonun haritalanması: Kayseri örneği

Abstract

Uzaktan algılamanın en önemli uygulama alanlarından biri evapotranspirasyon haritalarının üretilmesidir. Genel olarak, FAO Penman-Monteith, Hargreaves veya Blaney–Criddle gibi klasik teknikler kullanılarak gerçek evapotranspirasyon (ETa) hesaplamaları noktasal olarak yapılmaktadır. Ancak suyun daha etkin kullanılabilmesi için gerçek evapotranspirasyon haritalarının kullanılması gerekmektedir. Literatürde, evapotranspirasyon haritalama için temel veri kaynağı olarak çok kanallı uydu görüntülerini ve meteorolojik verileri kullanan TSEB, 3T ve SEBAL gibi teknikler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden arasında yer alan SEBAL tekniği, dünyanın birçok bölgesinde uygulandığı için kendini kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu teknik daha önceleri Landsat 5, Landsat 7, Aster, MODIS, AVHRR gibi uydu görüntüleri ile kullanılmış olmasına karşın, Landsat 8 (LDCM) ile kullanımına rastlanılmamıştır. Bu çalışma kapsamında SEBAL tekniği Landsat 8 (LDCM) uydu görüntüleri ile birlikte kullanılmıştır. SEBAL tekniği kullanılarak Kayseri’de ilk defa gerçek evapotranspirasyon haritalama işlemi uydu görüntüsü aracılığıyla otomatik olarak yapılmıştır. Uygulamanın hata kontrolü için çalışma bölgesinde 15 kontrol noktası belirlenmiş ve bu noktaların ETa değerleri bitki katsayıları kullanılarak belirlenmiştir. Sonuçta, kontrol noktalarına göre ortalama % 93.77 doğrulukla ETa elde edilebilmiştir. ETa haritalarının havza bazında su yönetimi çalışmalarında kullanılması önerilmiştir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302785

Share

COinS