•  
  •  
 

Article Title

Diyarbakır Çınar Tarımsal Alanlarının Yıllara Göre Yeraltı Suyu Seviye Haritalarının Coğrafik Bilgi Sistemi (CBS) İle Tespiti

Abstract

Tarımsal üretimde pazar garantisinin artması sonucu sulama projelerinin yer almadığı ya da henüz tamamlanmamış yerlerde tarımsal faaliyetlerde yeraltı suyuna talep son yıllarda hızla artmıştır. Ancak bölgede yaşanan kuraklık ve yeraltından yıllık beslenme miktarı üzerinde aşırı su çekilmesi, her geçen yıl çiftçilerin suya ulaşmasını zorlaştıracaktır. Diyarbakır Çınar ovası yer altı su potansiyeli açısından zengin bir bölgedir. Bu bölgede GAP sulama projelerinin hala hayata geçirilmemiş olması nedeniyle yer altı su kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Bu çalışmada Çınar Ovasında açılmış 1996-2011 yılları arasında açılmış olan su kuyularının statik su seviyeleri Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS ) yardımıyla interpolasyon yapılarak dönemsel veriler incelenmiş, dönemsel Tematik haritalar oluşturulmuştur. Bu haritalar yardımıyla tarımsal alanlarda sulama etkisi ile yer altı su değişiminin etkileri araştırılmış

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302783

Share

COinS