•  
  •  
 

Article Title

Akdeniz bölgesi için en uygun Hargreaves-samani eşitliğinin belirlenmesi

Abstract

Penman-Monteith formülü, referans (çim) evapotranspirasyon (ET0) değerlerinin hesaplanmasında tutarlı ve sağlıklı sonuçlar vermesi sebebiyle literatürde en çok kullanılan eşitliktir. Penman-Monteith formülünde referans evapotranspirasyon değerini etkileyen bağımsız değişkenler olarak solar radyasyon (Rs), hava sıcaklığı (T), rüzgâr hızı (U2), ve bağıl nem (RH) gibi meteorolojik veriler kullanılmaktadır. PenmanMonteith eşitliğiyle evapotranspirasyon değerinin hesaplanmasının biraz karışık olmasından ve bu eşitliğin fazla sayıda tanımlayıcı meteorolojik veriye ihtiyaç duymasından dolayı, yeterli veri olmadığı durumlarda onun yerine Hargreaves-Samani eşitliği kullanılmaktadır. Bu çalışmada nem oranının yüksek olduğu Akdeniz Bölgesine ait 38 adet meteoroloji istasyonunda ölçülmüş maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, maksimum nem ve minimum nem verileri kullanılarak Hargreaves-Samani eşitliği kalibre edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda maksimum sıcaklık, minimum sıcaklık, maksimum nem ve minimum nem verileriyle kalibre edilmiş eşitlikler ile elde edilen evapotranspirasyon değerlerinin Penman-Monteith formülü ile hesaplanan değerlere yakın sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Akdeniz Bölgesindeki bitki su ihtiyacının kalibre edilmiş Hargreaves-Samani eşitliği ile hesaplanmasında maksimum sıcaklık verisinin diğer meteorolojik verilere kıyasla daha etkili olduğu görülmüştür

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302777

Share

COinS