•  
  •  
 

Article Title

Tarımsal sulamalarda ödeme istekliliğinin Probit model ile belirlenmesi; Harran ovası örneklemesi

Abstract

Nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme ve tarımsal sulamaların yaygınlaşması su kaynakları üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. En fazla su tüketimi tarımsal sulamalarda meydana gelmektedir. Suyun tarımsal sulamalarda daha verimli olarak kullanılması konusunda artan bir talep vardır. Ancak bunun nasıl sağlanacağı konusunda genel bir mutabakat veya yöntem yoktur. Katılımcı sulama yönetimi ile DSİ sulama işletmelerini, başta sulama birlikleri olmak devretmeye başlamış olup, devir oranı %96’ya ulaşmıştır. Sulama Birliklerinin temel geliri su kullanıcılarından toplanan su ücretleridir. Su yönetimi politikalarında fiyatlama, yönlendirici ve kontrol edici bir araç olarak yer almaktadır. Bu çalışma Harran ovasında tarımsal sulamalar için ödeme istekliliğinin tespitini amaçlamakta olup, bu açıdan bir ilktir. Tarımsal sulamalarda mevcut su ücretlerinin çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Çiftçiler dekar başına net gelirlerinin %5.43’ünü su ücreti olarak ödemektedirler. Eğer belirli koşullar sağlanırsa çiftçiler %71.69 oranında daha fazla ödeme istekliliği göstermiş olup, bu oran çiftçilerin dekara net gelirlerinin %9.32’sine karşılık gelmektedir. Bu çalışma GAP-Harran Ovası için bir ilk olup, sonuçları su yönetiminde karar vericilere yol gösterici niteliktedir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/302797

Share

COinS